Kadın Çemberi olarak bir süredir düzenli ve konulu toplanıyoruz. Konuları önceden belirleyip, konu hakkında bizi aydınlatan ve/veya sinirlendiren metinler ve kayıtlar paylaşıyoruz. Geçmişte yaptığımız sohbetlerin konu ve kaynaklarını örnek olarak paylaşmak istedik.

eril restorasyon

Deniz Kandiyoti feministbellek.org‘da ataerkil pazarlık üzerine yazdığı metinde eril restorasyondan şu şekilde bahsediyor:

Cinsel şiddetin kültürel değil aynı zamanda siyasal bir sorun olduğunun bilinci birçok erkek ve kadını ataerkiye karşı direnişin aynı zamanda demokratikleşme savaşımı olduğu kanısında birleştirmiş ve birçok ülkede cinsiyetler arası koalisyonlara yol açmıştır. Bu toplumsal kutuplaşma ve söylem savaşı ortamında ataerkil hak ve ayrıcalıkları dayatmanın yolu, baskının artırılması ve devletin ideolojik aygıtlarının çok daha kaba ve bariz müdahalelerde bulunması olmuştur. Örneğin Türkiye’de kadın cinayetlerinin ve cinsel şiddetin artması ataerkinin geleneksel işleyişini sürdürmesine değil tam tersine bu işleyişin sarsılmasına işaret eder. Çöken hegemonyayı takviye etmek için ya kaba kuvvet ya da sürekli denetim ve propaganda gerekir. Bu yeni dinamikleri tanımlamada ataerkillik kavramı yetersiz kalmakta, eril restorasyon (masculinist restoration) terimi daha gerçekçi görünmektedir. Bu terim literatüre daha yeni yerleşirken, bütün dünyada yükselen sağ popülist akımların toplumsal cinsiyet alanında birçok hak ve kazanımı iptal etmeye yönelik bir politikalar demeti dayattığı da açık hale gelmiştir. Bundan böyle çeşitli coğrafyalarda eril restorasyonun işleyişini ve buna karşı direniş biçimlerini izlemek, feminist gündemin odağı olmak zorundadır.

Kandiyoti: Eril Restorasyon Sürecinden Geçiyoruz, Elif Gökdemir, Bia Haber Merkezi, 13 Eylül 2019.

Prof. Kandiyoti: Toplumsal Cinsiyet Krizi Var, Şiddet Biçim Değiştirdi, Bia Haber Merkezi, 26 Şubat 2020.

Kadınlık ve erkekliği yeniden düşünmek, Seda Yılmaz’ın Deniz Kandiyoti söyleşisi. Umut Vakfı. 7 Ekim 2019.

Deniz Kandiyoti Söyleşisi – Kadın Hareketine Yeni Tehditler: Ne Yapmalı?, eşitlik için kadın platformu, 24 Nisan 2021.

Deniz Kandiyoti ile Söyleşi 1: Erkek şiddetinin yeni biçimleri, AKP ve Diyanet’in aile politikaları, Alev Özkazanç’ın Arka Pencere’de Deniz Kandiyoti ile yaptığı söyleşi. Kısa Dalga. 26 Şubat 2020.

Kadın Hareketlerine Yeni Tehditler, Deniz Kandiyoti, Kıraathane İstanbul Edebiyat Evi, 9 Mart 2021.


Aşk

Aşk nedir? Aşk diye bir şey var mıdır veya mümkün müdür? Gerek bir kavram gerek his olarak bakıldığında aşkın kadınlara ve hayatlarımıza ne gibi bir etkisi vardır? Feminist açıdan ele aldığımızda aşkı yaşamak ve yaşatmak mümkün müdür?

Carol Anne Douglas’ın Sevgi ve Politika: Radikal Feminist ve Lezbiyen Teoriler kitabından “Aşk: Güzel Olabilir mi?” bölümü.

Shulamith Firestone’un Cinselliğin Diyalektiği kitabından “Sevgi” bölümü.


İfşa

  1. Kabataş Olayında Çin Krizi: Kadının Beyanı Esastır İlkesi” Zeynep Koçak Yılmaz, Eda Aslı Şeran, Birikim, 17 Şubat 2014.
  2. Twitter polemikleri: Bir ihtimal daha var o da feminizm mi dersin?” Bilge Güler, Deniz Bayram, Çatlak Zemin, 18 Ekim 2021.
  3. Aylin Vartanyan, Mine Şirin ve Selcan Özgür’le Cinsel Tacizle Mücadele Yöntemleri Paneli, Boğaziçi Üniversitesi Kadın Araştırmaları Kulübü, 27 Kasım 2019.
  4. Özel/Kamusal, Yerel/Evrensel: İkilikleri Aşan Bir Feminizme Doğru” Gülnur Acar-Savran, Praksis 8, Güz 2002.
  5. Sessizleştirme Harekâtı,” Sema Kaygusuz, T24, 21 Ekim 2021.
  6. Sessizleştirme Harekâtı 2 | Hikâyenin en başı” Sema Kaygusuz. 28 Ekim 2021.

Öfke

Politik öfkemizle nasıl yaşayacağız, ne kadarını gösterebiliyoruz, öfkemizi nasıl irade etmek zorunda kalıyoruz?

Öfke,” Emek Erez, Gazete Duvar, 17 Ekim 2020.

Öfkeli Olmak Neşeli Olmaya Mani Mi?” Rana Kelleci, 5Harfliler, 31 Mayıs 2020.

sinirlenme hakkı” ayşe düzkan, artıgerçek, 24 Kasım 2019.

Nasıl Delirdik?” Güleren Eren, Yeniharman 189

The Uses of Anger: Women Responding to Racism” Audre Lorde, (1981).

Julia Long on Marilyn Frye’s essay about anger, Radical Feminist Perspectives – Episode 3, Women’s Declaration Internation, 15 Temmuz 2021. “A Note on Anger” The Politics of Reality: Essays in Feminist Theory (1983) içinde.


Korku

Geceyi Geri Al” Andrea Dworkin’in 1979 tarihli Geceyi Geri Al yürüyüşü konuşmasının metni, 5Harfliler,

Konuşmanın orijinalinin ses kaydı.

TERF tartışmasının arka planı: konu nasıl soyunma odası oldu?” Feride Eralp, Çatlak Zemin, 20 Haziran 2020.

düzenin dişlileri, ayrımcılığın renkleri” ayşe düzkan, Yeni Yaşam Kadın Eki, 15 Ağustos 2021.