vallahi de billahi de yaşamaya hakkımız var

çoğumuzun bildiği gibi, istanbul sözleşmesi, kaba hatlarıyla, kadınlara karşı işlenen her türlü şiddete karşı kadını etkin korumak ve caydırıcı önlemler almak için hazırlanmış olan bir sözleşme. istanbul sözleşmesi, 11 Mayıs 2011’de imzaya açıldı. türkiye, sözleşmenin ilk imzacısıdır [1] ve bununla övünmektedir. övünmekteydi. istanbul sözleşmesi’nin kadına yönelik şiddete karşı alınan diğer önlemlere…