Kadın kurtuluş hareketinde yarım yüzyıllık bir motto: Kişisel Olan Politiktir

Kadınlar ezilen bir sınıftır. Maruz kaldığımız bu total baskı hayatlarımızla ilgili her görüşümüzü etkilemektedir. Seks objeleri, damızlık üretenler, ev köleleri ve ucuz işçiler olarak sömürüldük. Bizler, tek amacı erkeklerin yaşamı için uğraşan bayağı varlıklar olarak kabul gördük. İnsanlığımız inkar edildi. Kurallara karşı gelen davranışlarımız, fiziksel şiddetle zorla engellendi. Çünkü biz, bu…

Bu bir tatbikat değil!

Bu bir tatbikat değil! Hem soyunma odaları, hem tuvaletler, hem mücadelemiz, hem geçmişimiz, hem adımız bizim! #ThisIsNotADrill Temelde iki tür söylem var: insanların arasındaki ayrımları vurgulayan söylemler ve insanların arasındaki ortaklıkları vurgulayan söylemler. İlki ayrıştırıcı, ikincisi birleştirici. İlki ayrımları ve farklılıkları, duvarlar örmek, ihtilafları beslemek için vurgular, en nihayetinde ırkçılık ve…